Wifi Free
Watch video
Reserves

Polítiques de Privacitat

AVÍS LEGAL

L’Ajuntament de Valldemossa , mitjançant els dominis visitvalldemossa.com, valldemossa.cat i valldemossa.es i visitvalldemossa.net, facilita informació d’interès general del municipi de Valldemossa i, en particular, informació sobre temes i esdeveniments relacionats amb el turisme.

L’Ajuntament de Valldemossa realitza tots els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los amb la major brevetat possible.

L’Ajuntament de Valldemossa no es responsabilitza de l’accés o ús dels continguts. Igualment, l’Ajuntament de Valldemossa no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguin als enllaços a altres dominis que s’inclouen a visitvalldemossa.com.

L’ús no autoritzat expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que es poguessin ocasionar als drets de propietat intel•lectual i industrial de l’Ajuntament de Valldemossa, podrà originar l’exercici per aquest de les accions que legalment procedeixin.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Valldemossa perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament.

La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament.

Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades al Jardí de Joan Carles I, s/n– 07170 Valldemossa.