Wifi Free
Watch video
Reserves
Medi Ambient

Medi Ambient

Ubicat en un entorn natural privilegiat, Valldemossa és un municipi compromès amb el mediambient, amb el respecte animal  i amb la lluita contra el canvi climàtic. Per aquesta raó duim a terme polítiques mediambientals enfocades a preservar el medi que ens envolta, reduir la quantitat de residus i reutilitzar-ne o reciclar-ne el màxim:

  • Acords de col·laboració amb iniciatives de custòdia del territori (com el Projecte Muntanya del Voltor), en benefici de la preservació de flora i fauna autòctones, així com del patrimoni etnogràfic.
  • Col·laboració amb l’associació Valldemossa Cats i Cans per l’atenció a les poblacions felines de carrer, a la conscienciació i respecte als animals.
  • Disposam d’horts ecològics per als veïnats del poble.
  • No empram químics ni pesticides per esquitxar les herbes dels carrers i parcs.
  • Ens hem declarat municipi antitaurí i en contra del maltractament animal.
  • Hem implantat la recollida selectiva de residus porta a porta (Paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig). Reciclam més del 70% dels fems que produïm.
  • Col·laboram amb iniciatives de promoció social vinculades al reciclatge.
  • Participam en projectes que incentiven la contractació de persones aturades en l’atenció al medi natural i estalvi d’aigua.
  • Treballam en l’eficiència en l’ús de l’aigua, reduint panes i racionalitzant consums.
  • Milloram l’eficiència energètica dels edificis municipals.

Ens adreçam a les persones que ens visitau perquè també compartigueu i sigueu partícips d’aquests objectius ambientals. Demanam la teva col·laboració en la gestió correcta dels residus, l’ús racional de l’aigua i de l’energia, el respecte vers l’entorn natural i el patrimoni etnològic. Ben segur que els teus valors també són els nostres.

Gràcies per la teva col·laboració!

El 25 d’abril s’inicia el sistema de recollida porta a porta de residus al municipi, que consisteix a dipositar cada dia un tipus de residu diferent (matèria orgànica, paper, vidre, envasos o rebuig) a una hora determinada davant la porta de casa vostra. A la següent imatge podeu observar el calendari de recollida on s’especifica quan es poden treure els residus i quina fracció heu de treure segons el dia de la setmana.

Calendari recollida valldemossa cat.pdf copia

Horari d’obertura del parc verd

DILLUNS de 9:00h a 13:00h
DIMARTS de 9:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:30h
DIMECRES de 9:00h a 13:00h
DIJOUS de 9:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:30h
DIVENDRES de 9:00h a 13:00h
DISSABTE de 9:00h a 14:00h

Residus autoritzats

– Orgànica, envasos lleugers, envasos de vidre, paper i cartó, rebuig
– Aparells elèctrics i electrònics (TV, ordinadors, rentadores, geleres, etc.)
– Restes de poda
– Voluminosos (mobles, matalassos i altres objectes de grans dimensions)
– Piles
– Fluorescents i bombetes
– Restes d’obra
– Oli vegetal i mineral
– Roba
– Residus perillosos (restes de pintura, dissolvents, uralita, etc).

Ubicació del Parc Verd

El parc verd es troba entre el cementiri i el camp de futbol.

Consells per a produir menys residus i mantenir Valldemossa neta:

A la muntanya

 – Evita utilitzar plats, tassons i coberts de plàstic d’un sòl ús, utilitza “tuppers”.

– Extrema les precaucions amb el foc, apaga bé els cigarrets i guarda la llosca.

– Torna els fems a casa i separa’ls correctament. Assegura’t que els teus companys facin el mateix.

A ca teva

– Recorda que a la cuina és on es fan més residus, revisa la gelera i no tudis menjar.No converteixis la matèria orgànica en residu, fes compost al teu jardí. Visita aquest enllaç.

– Utilitza la imaginació, reutilitza materials i sinó separa’ls i tira’ls als contenidors de reciclatge.

– Tot allò que no vols ho pots donar, contacta amb Deixalles www.deixalles.org

A la compra

– Atura’t a pensar si realment necessites un producte. Fes una llista del que necessites.

– Compra productes en gran format i sense embalatges.

– Ves a comprar amb carretó i senalla.

Algunes dades

 

Des de que es va iniciar el sistema de recollida selectiva porta a porta de residus s’ha observat una gran millora en quan als resultats obtinguts. Com podeu observar als gràfics del maig i juny del 2016, es varen reciclar el 70% i el 76% dels residus, a diferència dels resultats obtinguts el 2015 on sols es reciclava el 4,5% dels residus.

Des de l’Ajuntament es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi.

Entre tots haurem de fer esforços importants des de casa i des dels comerços perquè a més hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i bona predisposició per a treballar pel nostre municipi i pel medi ambient.