Wifi Free
Watch video
Reserves
Elements patrimonials

Elements patrimonials

Valldemossa té un gran nombre d’elements patrimonials, la gran majoria dels quals tenen una protecció singularitzada, declarats Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat (BC). Els BIC són els béns mobles i immobles més rellevants, classificats en diverses categories: monument, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica, zona paleontològica. Els BIC són béns mobles i immobles que –a pesar de no tenir la rellevància dels BIC- tenen suficient significació i valor per a constituir un bé a protegir singularment.

El Palau del Rei Sanç-Cartoixa, la Torre Son Galceran, els jardins de Son Moragues, Son Gual, Son Galceran, la Font de sa Cova, de Son Moragues, de Son Galceran, els Marges de Son Niu d’Alt, la Creu de la Vila de Dalt i la de Avall, les restes prehistòriques de Son Matge, el conjunt prehistòric de Son Ferrandell i Son Olesa, són alguns de los molts elements patrimonials declarats BIC.

Vegi el llistat complet (enllaç).