Wifi Free
Watch video
Reserves
2016, Any Ramon Llull

2016, Any Ramon Llull

Aquest any es commemora el setè centenari de la mort de Ramon Llull.

A instàncies seves el rei de Mallorca, Jaume II, va fundar el Monestir de Miramar de Valldemossa l’any 1276, on frares franciscans van ser instruïts per dialogar amb musulmans i hebreus, per tal de portar el cristianisme a una entesa comú amb les altres dues religions.

Se’l considera l’autor més prolífic de totes les literatures hispàniques i creador del català escrit. La seva obra llatina va influir poderosament en la filosofia i en la matemàtica europea, durant els segles XIV, XV i XVI.

Les grans universitats europees i americanes, durant el segle XX i en l’actualitat, han redescobert a Ramon Llull, sent la més destacada la de Freiburg a Alemanya, que compta amb un Institut específic per a l’estudi del lul·lisme, el “Raimundus Lullus Institut”. En aquest famós centre s’han format els més importants especialistes sobre la seva transcendental obra.

La importància actual de Llull és deguda al fet que se li considera el precursor de la lògica-matemàtica, base de la Informàtica i de la intel·ligència artificial. Amb l’afany de trobar la veritat de forma incontrovertible, mitjançant raonaments, va idear un “Art”, instrumentant la codificació de paraules per lletres, i desenvolupant una combinatòria per obtenir sil·logismes. Així es va entendre amb els musulmans i hebreus del seu temps.

Aquest “Art” va influir poderosament en el filòsof i matemàtic alemany, Gottfried Leibniz (1646-1716), i aquest en el matemàtic anglès George Boole (1815-1864), que va ser el que va convertir la lògica en una nova àlgebra. L’assaig fonamental de passar l’àlgebra teòrica als circuits lògics, que suporten la combinatòria a força de bits (zeros i uns), el va realitzar l’enginyer Claude Shannon (1916-2001) a Nova York l’any 1937, i així va néixer la Informàtica i tot el que ha suposat després: els telèfons mòbils, Internet, etc., etc. Sense Ramon Llull, la realitat actual seria diferent.

La influència de Ramon Llull ha estat notable també en l’arquitectura. Juan d’Herrera, l’arquitecte de “El Escorial”, va desenvolupar els “principis correlatius” de Ramon Llull en la seva obra, ja que la figura cúbica de les tres dimensions de l’espai, segons Llull i Herrera, trepa el Cosmos per la Trinitat de Déu. Aquest pensament de Ramon Llull i Juan d’Herrera el recollirà Salvador Dalí en el seu “Crist Hipercub”, famós quadre que es troba al Museu Metropolità de Nova York.

La mística de Ramon Llull arriba a la seva màxima expressió en el “Llibre d’Amic i Amat”, la seva obra més traduïda a totes les llengües cultes.

Valldemossa ret homenatge a la memòria de Ramon Llull a través del “Monestir de Miramar”, situat entre Valldemossa i Deià.

 

Autor: José Mª Sevilla

Add a comment

*Please complete all fields correctly